onsdag 28 augusti 2013

Estuna kyrka"När Gudstienst här hålles far icke förbij:
Men gack tå i Kyrckian, bed,
lofsiung och hör,
Hwad Herren tig lärer och sedan
thet giör:
Men eljest af hiertat tu sucka och säg:
Gud ware mig nådig. Sen wandra
tin wäg."Den 27 augusti samt den 28 september 2013


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)