måndag 2 september 2013

Edsbro masugn

"Här 1732
vid Edsbro masugn avslutade
Carol Linneaus
sin Lapplandsresa"


Carl von Linné lär ha blivit utfattig under denna resa till Lappland, då det mesta tycks ha betalats ur egen ficka. För att reparera skadan kom han att undervisa i malm- och mineralanalys. Resan tog honom fem månader; startade den 12 maj 1732 och åter var han i Uppsala den 10 oktober samma år. Linné var då 25 år gammal och Lapplandsresan skulle resultera i att "Flora Lapponica" publicerades år 1737. Med detta verk spreds ny kunskap om den på sin tid rätt okända lappländska vegetationen och dess marker.
Masugnen i Edsbro är den enda bevarade i hela Stockholms län. Grundmurar är från 1600-talet och masugnen från 1800-talet.


Masugnen


Masugnen fylldes med kol och krossad malm (från rostugnen) vid öppningarna högst upp. Vattenhjul drev de blåsbälgar som krävdes för att ge syre åt det brinnande kolet. Till att börja med kunde ugnen bara drivas när vattenståndet var högt, men då ångkraften kom i bruk på 1800-talet, kunde driften skötas året runt.


Utslagsbröstet vid masugnens fot
(Vit byggnad i bakgrunden: Tvätteri i Edsbro någon gång under 1900-talets första hälft?)


Järnet skall här (vid masugnens fot) ha runnit ut på en sandbädd och gjutits i öppna formar och slaggen blev till slaggtegel. Järnets kolhalt var hög och det producerade tackjärnet transporterades vidare från Edsbro till Skebo, där det förädlades för att sen kunna användas som smidesjärn.


På informationsskylt vid platsen står även att läsa att i utslagsbröstets tak skall finnas en järntacka, s.k. "gös"


Trappan upp till...


Resterna efter rostugnen är murade av slaggsten. Här startade processen för järnframställningen. Malmen rostades för att få bort svavel, vatten och kolsyra. Därpå kunde malmen krossas, för att sen transporteras till masugnen.


...rostugnen, murad av slaggsten.


Rostugnen eldades med kol och ved, men senare började man för detta ändamål använda den gas som bildades i masugnen.


Masugnen sedd från rostugnen.


Mellan 1686-1919 drev Skebo Bruk masugnen (s.k. "fransösk ugn") här i Edsbro. Ugnen byggdes av invandrade valloner (från nuvarande Belgien). Malmen bröts i Dannemora gruvor, i Edsbro fanns tillgången till skog och vattenkraft. Det producerade råjärnet härifrån transporterades alltså till Skebo Bruk där det smiddes till stångjärn för vidare export till England.

Efter 1:a världskriget lades verksamheten ned. Idag är det ett besöksmål för de som kan tänkas vara intresserade av industrihistoria. Och visst är det lätt att bli intresserad, om man nu inte redan är det?"Malmblock från Dannemora gruvor
Vikt 480 kg
Kan ge c:a 200 kg järn"

"Räls ca. 200 kg. järn"


Klensmedja
Museum


Vår egna lilla resa fick denna dag avslutas med en planterad liten tanke...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)