onsdag 18 september 2013

Justus


"Idka måttlighet, om du är frisk, och ännu
mer, om du är sjuk. I skolan, i hemmet, i
lifvet skall du lära det första och af läkaren
det sista. Därför bör läkaren vara praktiker,
och han bör praktisera i - matlagning och
icke i konsten att skrifva latinska recept. Köket är framtidens apotek." 
Justus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)