måndag 16 september 2013

Om nödvändigt och icke-nödvändigt

..."En man, som har 2,000 kr. i inkomst, menar, att därtill hör att han skall "häfda ståndets anseende" genom att lefva som en man, som har 4,000 kr., och en man med 4,000 måste hålla stången mot grannen med 6,000. Möblemanget är så fint, att man knappt törs se på det, än mindre begagna det. Den, som förut ingen tjänarinna hade, skall nu ha en sådan, och den, som förut hade en, har nu "råd" till att ha två. För allt detta glömmes "arbetets välsignelse". Husmodern var förr tvungen att deltaga i arbetet, för att det öfverhufvudtaget skulle gå, och hon var lycklig i sitt arbete. Nu säger hon till sig själf: "Jag har ju råd att hålla jungfru", och så blir det på en gång ledsamt att arbeta. Hon presiderar i den fina salongen och har tråkigt. Så måste "tiden slås ihjäl". Vi äro så inne på sällskapslifvet, där man överbjuder hvarandra, med teater- och kafélif, med sommar- och badresor för att "styrka nerverna" o.s.v. Se, allt detta kunna de 2, 3, 4,000 kronorna icke räcka till, och därför är det dyrt att lefva!
Det är nog icke det för lifvet nödvändiga, utan det icke-nödvändiga som är dyrt!"... 
Ovanstående text är citerad ur: "Ekonomisk kokbok praktisk föda" (1910) av M. Hindhede.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)