onsdag 9 oktober 2013

Litet populär fysiologi - nya och gamla åsikter

"[...] Den moderna fysiologien brukar likna människokroppen vid en ångmaskin. För att ett lokomotiv skall komma i gång fordras det två saker: kol och luft. Kolen skyfflas in genom eldluckan, och luften, ja, den kommer alldeles af sig själf, när ventilerna äro öppna och det är drag i skorstenen. När luftens syre kommer i beröring med kolstoffet under en lämplig värmegrad, sker hvad vi kalla förbränning. Det är, kol och syre förena sig till kolsyra, och samtidigt utvecklas värme. Denna värme är det, som på en omväg genom vattenånga sätter maskinen i gång. På samma sätt i människokroppen. Kolen, som vi elda med, äro våra födoämnen. Luftens syre insuga vi, hvar gång vi andas. När dessa två ämnen mötas i blodet, sker en förbränning, hvarvid det bildas kolsyra, som vi utandas, och värme, som vi använda till två saker, dels till att hålla oss varma med och dels till att sätta maskinen i gång, d.v.s. till att sätta vår hjärna, våra nerver och våra muskler i verksamhet. Man har gjort mycket intressanta försök öfver dessa förbränningsprocesser i människokroppen. [...]"

Angående köttätande och de icke-förbränningsbara delarna av köttet, s.k.; "slagg", som utrensas genom njurar och lever:

"[...] Det är icke bra att elda med kol, som innehålla för mycket slagg. [...] Men denna utrensning af eldstaden kostar arbete, hvilket skal utföras af lefver och njurar, och skola dessa utföra 3 à 4 gånger så mycket arbete som nödvändigt är, bli de uppslitna för tidigt. Härifrån härleda sig med all sannolikhet de utomordentligt vanliga lefver- och njursjukdomarna, särskilt hos de förmögnare klasserna. Dessa sjukdomar äro särskildt middagsherrarnas banemän [...]"

[...] "Man kan inte se detta slagg, men det kan kännas. När "gikten"* sliter i lemmarna, är det ofta slagget, som knackar på för att meddela eldaren, att han eldar med dåliga kol, men denne är ofta döf, och "den som icke vill höra, måste känna". [...]" 
"* "Gikt" är en skräpkammare, som inrymmer kanske 20 olika slags sjukdomar. Icke alla dessa bero på olämplig näring."


Källa: "Ekonomisk kokbok af M. Hindhede" (1910).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)