torsdag 24 oktober 2013

Oktoberbilder

Olvon


Kryddsalvia


Myskmadra

Timjan


Åbrodd


Bålgetingen är störst av våra 14 getingarter som bildar samhällen.


Upp-och-ner-vänt getingbo invändigt.


Samhället har under sommaren bestått av drottningen, hennes sterila döttrar och arbetare. Antalet nya arbetare kläcks och ökar under sommarens gång. Antalet individer i ett samhälle lär kunna uppgå till över 10.000 stycken. På sensommaren kläcks hannar och nya drottningar.
Övervintrande, befruktade getinghonor skall på våren leta nya boplatser.
Boet tillverkas (som av alla sorters getingar) av gnagt trä och saliv. Av den tillverkade pappersmassan formas dessa, till perfektion fulländade, sexkantiga celler, våning för våning neråt, där öppningarna sen skapas i ytterhöljet.
Bålgetingens bo kan, liksom det här (nedan), bli stort som en badboll.
Bålgetingen är fredlig och har, i förhållande till de vanligare mindre sorterna, en betydligt längre stubin. Tycks helt enkelt sköta sitt och helst vilja leva i lugn och harmoni med sin omgivning. Dessutom sägs dess gift vara rätt svagt, i jämförelse med de mer lättretliga och lättstörda mindre getingarterna.
Söta växtsafter är getingens näring till sig själv, den insamlade näringen åt larverna består av animalisk föda, t.ex andra insekter.

Tänd ett ljus i oktobermörkretInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)