onsdag 16 oktober 2013

Sikahällen

Sjön Limmaren.


Ristningen på en berghäll vid gamla vägen mellan Sika och Mellingeholm, antas kunna vara från sent 1000-tal. Motivet visar en kyrka med präst, församling, kyrkklocka. Sveriges antagligen äldsta avbildning av en gudstjänst sägs detta vara. I närheten av ristningen skall tre gravfält från yngre järnåldern finnas.
Informationsskylt invid hällen:

"Sika Frötuna socken. Upplands runinskrifter." 
"Ristningen, som troligen tillkommit i slutet av 1000-talet, har tolkats som den äldsta framställningen av en gudstjänst i en svensk kyrka. Till vänster syns prästen inför altaret med ett av de heliga föremålen i hand, och till höger ses menigheten. De runliknande tecknen runt bildframställningen har inte haft någon språklig innebörd utan snarast tjänat som ett slags ramfyllnad."Mer om Sikahällen kan man läsa på denna sida: Sikahällen, Norrtälje.

En förtydligad bild av ristningen kan man se på denna länk.
(Söndagen den 13 oktober 2013)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)