fredag 1 november 2013

Kajsas Kokbok - kokbok för lanthushåll

"Kokkonsten grundar sig huvudsakligen på försök. Varje dag skall öka vårt vetande, därför att den ökar vår erfarenhet. Matlagningen är en konst, som ej kan inläras på en dag, ej heller kan den läras genom att endast läsa en bok över ämnet; man kan lika litet bli en fulländad kock genom att läsa, som en fulländad konstnär i en annan riktning utan att handlägga konsten. Varje studium måste vara förenat med praktik, och i kokkonsten består en viktig del av denna praktik i att kunna förändra recepten efter som tillfället fordrar, ty det är tydligt, att ingen bok över kokkonsten, hur stor eller hur god den än må vara, kan lämpa sina recept varken i kvantitet eller kvalitet efter varje familjs behov." 
Dr. Ch. Em. Hagdahl.


Källa: "Kajsas Kokbok" (1943)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)