onsdag 1 januari 2014

För över 100 år sedan: Köket och hushållet under januari månad och hvad året då gifver

"Då vi denna månad se naturen hvila ut i sin vinterdräkt af is och snö, så unna vi henne denna hvila med tacksamhet för de gåfvor, som sommaren och hösten skänkt oss i så riklig mängd och hvilka göra hushållningen så lätt för husmödrar i staden och på landet. Frånsedt de många konserverna förfoga vi nämligen just i denna månad öfver en hel mängd färska grönsaker, såsom hvitkål, grönkål, kålrötter, morötter, rofvor, selleri och pepparrot m.fl. På äpplen är tillgången fortfarande riklig, att nu ej nämna de utländska frukterna, såsom apelsiner, renetter och andra.
     Åtskilliga slag af vildt äro fridlysta under denna månad. "Tillåtliga" äro emellertid hare, tjäder, orre, järpe, dalripa, fjällripa, morkulla, beckasin, änder (af andra slag än dykänder) och rapphöns. Att vildrenen är fridlyst, hindrar naturligtvis icke, att tillgång finnes på färsk renstek.
     "Skalfisken", d.v.s. hummer, kräftor, ostron etc., anses bäst i alla månader, hvilkas namn innehålla bokstafven r, således äfven i januari.
     Att isupptagningen lämpligast försiggår i januari, det torde särskildt böra påpekas för husmödrarna på landet.
     Vid stark köld må man ej glömma att tillsluta vinds- och källargluggarna, äfvensom skafferifönstren. Dessutom bör man skydda de på vindar förvarade lifsmedelsförråden mot frost genom att öfvertäcka dem." 
Citerad text ovan hämtad ur: "Illustrerad kokbok" af Eva Hellman. Boken trycktes 1898.

~

Hvad året gifver.

Januari.

"Fisk. Aborre, flundra, gös, gädda, helgeflundra, lake, lax, hafstunga, hvitling, långa, kolja, nors, piggvar, sill, slätvar, strömming, torsk, tunga, ål.
Ostron, matkräftor.
Fjäderfä. Kalkon, höns, hamburgerkyckling.
Vildt. Fasan, ryska rapphöns, danska rådjur, tjäder, hjerpe, ripa, hare kanin, dufva.
Grönsaker. Sparris, blomkål, spenat, brysselkål, hvitkål, jordärtskockor, sallad, persilja, sopprötter, lök." 
Citerad text ovan hämtad ur: "Den praktiska kokboken" af Gelo. Boken trycktes 1891.

~

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)