söndag 30 mars 2014

Arbetsområde för vägbyggnation


Arbetsområde för vägbyggnation den 30 mars 2014

Nya vägsträckan av väg 76, väster om Norrtälje, beräknas vara klar för påsläpp av trafik den 6 juni 2014.Kolonilotter vid Vigelsjö


Arbetsområde för vägbyggnation den 22 februari 2014


Från norr till söder över Norrtäljeån mot Esplanaden:


Från söder till norr mot Vigelsjö:


Vingelebacke
Arbetsområde för vägbyggnation den 27 oktober 2013

Lv3
Mot norr:

Från Lv3 till Stockholmsvägen.


Lv3
Mot söder:


Vigelsjö
Mot söder:
Vigelsjö
Mot norr:

Arbetsområde för vägbyggnation den 17 oktober 2013


Vägbro över Norrtäljeån.
Arbetsområde för vägbyggnation den 18 augusti 2013

"Lommarvägen - Vigelsjövägen - Bryggårdsgärdet - Esplanaden
under byggnation av väg 76, förbi Norrtälje, år 2013."
Fackelblomster

Rosendunört
fredag 21 mars 2014

The Language of Flowers


"There is a language, little known,
Lovers claim it as their own.
Its symbols smile upon the land,
Wrought by nature's wondrous hand;
And in their silent beauty speak,
Of life and joy, to those who seek,
For Love Divine and sunny hours
In the language of the flowers."

Från; "The Language of Flowers", 1875.lördag 15 mars 2014

Basilika


Basilikablad kan lindra:

koncentrationssvårigheter
illamående
kräkningar
kolik
förstoppning
depression
oro
feber
magsmärtor
infektioner
huvudvärk
muskelspänningar
dåligt minne
nervvärk
snuva
hosta
astma
skärsår och sår
skrubbsår
bett och stick
sömnsvårigheter
m.m.


Positiv verkan av basilikablad:

lugnande
magstärkande
antibakteriell
maskdödande
antidepressiv
kramplösande
stimulerar binjurarna
febernedsättande
avsvällande
perifert kärlvidgande
m.m.

Varmt te på basilikablad lindrar vid förkylning; svettdrivande, febernedsättande, slemlösande, lindrar
snuva, hosta och halsont.


söndag 2 mars 2014

Söndag

Hamngatan

Posthusgatan


Rådhuset 1792


Sjötullsgatan

Nya societetsbron och Hamnbron (gamla societetsbron, nuvarande Hamnbron)
F.d. Skandiabiografen


F.d. Elverket


KvarngrändBehmerska gården, f.d. yllefabriken
F.d. Kronohäktet 1859