söndag 30 mars 2014

Arbetsområde för vägbyggnation


Arbetsområde för vägbyggnation den 30 mars 2014

Nya vägsträckan av väg 76, väster om Norrtälje, beräknas vara klar för påsläpp av trafik den 6 juni 2014.Kolonilotter vid Vigelsjö


Arbetsområde för vägbyggnation den 22 februari 2014


Från norr till söder över Norrtäljeån mot Esplanaden:


Från söder till norr mot Vigelsjö:


Vingelebacke
Arbetsområde för vägbyggnation den 27 oktober 2013

Lv3
Mot norr:

Från Lv3 till Stockholmsvägen.


Lv3
Mot söder:


Vigelsjö
Mot söder:
Vigelsjö
Mot norr:

Arbetsområde för vägbyggnation den 17 oktober 2013


Vägbro över Norrtäljeån.
Arbetsområde för vägbyggnation den 18 augusti 2013

"Lommarvägen - Vigelsjövägen - Bryggårdsgärdet - Esplanaden
under byggnation av väg 76, förbi Norrtälje, år 2013."
Fackelblomster

Rosendunört
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)