onsdag 17 september 2014

Fasterna kyrka


Om Fasterna kyrka hämtat från informationsskylt:

"Under 1600-talet, när Gabriel Bengtsson Oxenstierna bodde på Mörby slott förändrades den medeltida kyrkan, ett nytt kor byggdes till under vilken ett gravvalv för den Oxenstiernska familjen inrättades. Ett kopparstick i Suecia Antiqua visar hur kyrkan såg ut efter ombyggnaden, då den även förändrades till det yttre.
Namnet Fasterna skapades 1797 då socknarna Fasta och Esterna slogs samman. Den medeltida kyrkan som var belägen på samma plats som den nuvarande kallades Esterna kyrka. Byarna öster om Skedviken tillhörde tidigare Fasta socken. 
Den nuvarande kyrkan togs i bruk 1806. Den medeltida kyrkan hade blivit för trång eftersom bruksfolket vid Rånäs börjat besöka gudstjänsterna. Då den nya kyrkan byggdes såldes de flesta inventarierna från den medeltida kyrkan på auktion. Kyrkan har sin förebild i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm ritad av C.F. Adelcrantz och är delvis byggd på den gamla grunden."

(Måndagen den 15 september 2014)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)