tisdag 16 september 2014

Mörby slottsruin

"För närvarande är ruinen stängd på grund av rasrisk
Markägaren"


Om Mörby slottsruin hämtat från informationsskylt:

"Ursprunget till slottet går att spåra till en timrad sätesgård från 1300-talet. På 1550-talet omvandlade riksrådet G.K. Oxenstierna Mörby till ett praktfullt slott. Släkten Oxenstierna ägde Mörby i 250 år. 
Under 1600-talet förvandlades det till ett barockslott med påkostade trädgårdsanläggningar. I början av 1700-talet köptes godset av Arvid Horn. Han planerade att restaurera slottet men avråddes av arkitekt Carl Hårleman som föreslog att Mörby borde bli en vacker ruin. Under 1930-talet grävdes ruinen fram och slottets olika faser kunde rekonstrueras."

~

Och om ruinens fladdermöss och omständigheter angående ruinens inskränkningar för besök:

"I ruinen bor nio olika fridlysta fladdermusarter. De är känsliga och behöver en ostörd miljö och ett konstant klimat. Därför är ruinen oftast låst. Se separat anslag för öppettider. Tänk på att ruinen ligger på privat mark. Var vänlig och respektera avspärrningar och skyltar om privat område."


Sträckan till slottsruinen är 0.6 km.

"VARNING
Ruinens utsatta läge medför extra påfrestningar på murverket och risken för ras är stor i hela ruinen.
Länsstyrelsen"


Skedviken (slottsruinen till höger)

Den knappt skönjbara samt delvis överväxta stigen befinner sig mellan åkrar och slåttermark, stigen är full av förrädiska gropar, så se inte upp, se ned!


Ruinen på avstånd.
"Mörby was mensioned as early as during the 1300s and the first stone building appeared in the 1400s. During the 1600s, Mörby was converted into a magnificent baroque castle in good condition in the 1700s, it was left to fall into a "beautiful ruin". In the 1930s, the ruin was excavated."
Fasterna kyrka längst upp till höger.


Samtlig citerad text i detta inlägg är hämtad från informationsskyltar på plats.


(Måndagen den 15 september 2014)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)