onsdag 5 november 2014

Mod och ära"I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear."

("Jag har lärt att mod inte är avsaknad av rädsla, utan att besegra rädslan. Modig är inte den människa som aldrig känner rädsla, utan den som övervinner rädslan.")


"Den största äran i livet ligger inte i att aldrig falla, utan i att resa sig varje gång vi faller."

Nelson Mandela

~