onsdag 23 december 2015

Kaffe eller te?

"Kaffe

förekommer, som bekant, i många variationer. Att här bestämma vissa sorter torde vara svårt, alldenstund smaken är mycket individuell, men såsom allmänt goda sorter anses följande blandningar:

2/5-delar Menado Java kaffe
2/5-delar Porto Rico kaffe
1/5-delar Arab. Mocka kaffe

eller en billigare blandning, hälften Java och hälften Porto Rico-kaffe; dessa sorter kunna räknas till det finare köket.
Ett godt kaffe af billigare slag är Guatemala eller San Salvador, hvilka båda äro goda att använda hvar för sig. Iakttagas bör, att alla mörka kaffesorter äro synnerligen känsliga för hård bränning, hvaraf framstår en skarp, frän smak. Bästa sättet att tillaga godt kaffe är att antingen brygga det eller koka det på glaspumpa. Det bör koka högst 5 minuter. Till en kopp beräknas 1 1/2 tesked kaffe."


"Kaffe på turkiskt sätt.

För hvarje kopp beräknas 3 bitar socker samt 3 teskedar kaffe. Detta lägges i kokande vatten, som därefter ej får koka utan endast upphettas till kokpunkten. Af det skum, som då visar sig på ytan, tager man en tesked och lägger det i den kopp, hvari kaffet skall serveras. Sedan påhäller man det öfriga kaffet."


"Te.

I stället för kastrull bör man gärna använda samovar (ryskt tekök), som eldas med glödande träkol. Teet lägges uti en liten tygpåse (ungefär 1 knapp tesked till hvarje kopp), hvilken lägges i vattnet, som får koka 3-4 minuter. Eller ock lägger man teet i kannan och häller kokande vatten på, som får stå och draga högst 5 minuter, hvarefter det serveras."


~


Citerad text hämtad från; "Illustrerad kokbok för enkla hushåll och finare kök", 
utgifven af Eva Hellman. En bok som trycktes i Stockholm år 1898.