onsdag 24 maj 2017

Föreligger en ökad risk för diabetes om man utesluter gluten ur kosten?

Harvard University har alltså gjort en studie som påvisar att det finns ett samband mellan att utesluta gluten ur kosten och en ökad risk för diabetes. Kan ju inte stämma, tänkte jag, och kollade upp (genom en sökning på nätet) om där fanns motargument. Men hittade inga (åtminstone inte svenska träffar, skall även kolla engelskspråkiga så småningom)! Ännu mer konstigt. Tycker mig under senaste året läst så många övertygande fakta om gluten, och då som varande sjukdomsframkallande för oss. Så vad är nu detta!?

Framförallt, hur har då människan evolutionärt överlevt som art under så lång tidsrymd då hon inte åt gluten? Borde inte avsaknaden av gluten i kosten ha gjort att typ 2-diabetesen orsakade att vår art dog ut? Men det gjorde den ju inte, helt klart.


Min teori är att studien innefattar människor med ätstörningar, viktproblematik och för mycket stillasittande. Plus att de som uteslöt gluten hade ersatt olika bakverk, bröd, pasta, etc. med glutenfria industriellt framtagna produkter av sådant, d.v.s. produkter med massor av socker, dåliga fetter och andra mindre hälsobefrämjande ingredienser. Det är alltså min egen teori.

Dags att söka vidare... 😉


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)