lördag 27 april 2013

lördag 20 april 2013

Livets väv"Jorden hör inte till människan, människan hör till jorden. Vad helst som drabbar jorden, drabbar jordens söner. Människan vävde inte livets väv, hon är blott en tråd i den. Vad helst hon gör mot väven, gör hon mot sig själv."

Suquamihövdingen Seattle 1854