fredag 24 maj 2013

måndag 20 maj 2013

GullvivorÖrnbräken


Harsyra
Skogsviol


Tappad fjäder (nötskrika)


Träjon


Lungört


lördag 11 maj 2013

fredag 10 maj 2013

Det är vackrast ...Det är vackrast när det skymmer

"Det är vackrast när det skymmer.
All den kärlek himlen rymmer
ligger samlad i ett dunkelt ljus
över jorden,
över markens hus.

Allt är ömhet, allt är smekt av händer.
Herren själv utplånar fjärran stränder.
Allt är nära, allt är långt ifrån.
Allt är givet
människan som lån.

Allt är mitt, och allt skall tagas från mig,
inom kort skall allting tagas från mig.
Träden, molnen, marken där jag går.
Jag skall vandra - 
ensam utan spår."

(Pär Lagerkvist)


Ormöga


Fläckig lungört


Kabbeleka


Matrabarb