lördag 11 januari 2014

ErikskullePå hemsidan kan man läsa mera: Erikskulle.Linbasta:Informationsskylt vid Erikskulle:

"Linbastan stod ursprungligen i Igelsta och flyttades till Erikskulle 1972. På grund av brandrisken eldas den underifrån, med ingång från baksidan. 
Linhanteringen bestod i många arbetskrävande moment. Efter att ha rötats torkades linet i bastan, för att sedan bråkas. Därefter vidtog skäktning, häckling, spinning och eventuellt tvinning innan garnet var färdigt att användas till vävning. 
I bastan finns de redskap som användes vid beredningen: frörepa, bråkstake, skäktstol och häcklor."

Rustkammare:Rustkammaren (även kallad livrustkammaren) innehåller dragonens utrustning.

Information på plats

Visthusboden:Viksboden

"Byggnaden är en visthusbod och kommer från ett hemman i Vik. Den har använts för förvaring av matvaror, som saltat och rökt fläsk, korv, sill, drycker, mjöl och gryn.

Timret är till stor del från 1500-talet och en del av stockarna är dekorerade med utskurna ornament.

Boden hade ursprungligen vasstak, som ersattes av ett s.k. färjtak vid flytten till Erikskulle på 1920-talet. Ett fönster har tagits upp i ena gaveln och en "kiosklucka" i den andra."...Sockenmagasinet:Sockenmagasinet byggdes 1804 och stod (innan det flyttades till Erikskulle år 1919) vid kyrkan. Användes som lager för spannmål (rymde 20 ton spannmål). Förutom detta skall man här ha förvarat sekunda matvaror (såsom sill och gryn) avsett för socknens fattiga. Inredning och inventarier i denna byggnad lär vara från en gammal lanthandel i N Råda.

(Uppgifter ovan hämtade från informationsskylt)

~

Påmindes om något jag läst om den s.k. "fattigsäden", som delades ut bland de fattiga under 1800-talets senare del. Denna lär ha varit av så dålig kvalité på sina håll i vårt land, att då lanthandlaren i bästa fall tog den i inbyte mot andra varor, sen bara kunde sälja den vidare som kreatursfoder.
"Tvillingtall från Prästskogen"


Smedjan:

"Smidesstubbe från Hyttan Älthammars Bruk Broby från slutet av 1600-talet"
Skylt på plats upplyser oss om att smedjan flyttades hit på 70-talet från Karby, Estuna. Den murkna trästammen utanför, skall enligt uppgift tjänstgjort som "stabilt underlag" för städet...
...för ca 400 år sedan.


"Smedja från Karby Estuna"


Parstuga och vällingklocka:

 "Hammarbystugan" lär vara från 1700-talet och är en s.k. parstuga.
Inventarier här skall även vara från denna tid.

Vällingklockan som sitter på stugans gavel hör inte till stugan, informationsskylt på plats upplyser om att denna ursprungligen kommer från Färsna gård, Norrtälje.

Matbod:


"Matbod från Vik Söderbykarl"


Bränneriet:

"Magasin från Jersö S-karl använt vid bränvinstillverkning"Informationsskylt på plats:


"Då husbehovsbränningen förbjöds byggdes brännerier som kontrollerades av kronan. Detta byggdes i Norr-Jersö 1707. Här hämtades brännvin till gästgiverierna i Stabby och Svanberga eller till krogarna på ett flertal ställen i socknen. Utsedda "brännvinsvittnen" kontrollerade handeln.

Huset flyttades till Erikskulle på 1950-talet och visar jordbruksmaskiner och en del snickarverktyg, bl.a. en ålderdomlig svarv.

Till huset finns kopplat en "oxvandring", som drev olika maskiner, t.ex. kvarnar, med hjälp av oxar som gick runt."
Skampålen:


Skampålen

"Förbrytare straffades förr ofta genom schavottering eller utskämning. Spöstraff var också vanliga. Den som skulle straffas bands vid pålen med halsjärnet och fick inte skyla sig så att man inte kunde se vem personen var."


~

"In the old days the stake was used to publicly humiliate a victim. The stake often served as a post for flagellation."


~

(Text hämtad från informationsskylt)

Båtsmanstorpet:

Viks båtmanstorp

"Båtsmanstorpet är en enkelstuga, byggd 1828 och flyttad till Erikskulle 1920 från Vik. Stugan har kök, fastu och kammare. Möblerna kommer från Erik Ersson, far till Erikskulles grundare Erik Eriksson.

År 1686 inrättade Karl XI indelningsverket för att se till att riket fick en stående armé. Socknarna i Roslagen skulle hålla båtsmän. Varje socken delades in i rotar där varje rote skulle hålla en soldat eller båtsman. En rote bestod oftast av fyra skatte- eller kronobönder.

I Söderbykarl fanns 17 båtsmän av Norra Roslags kompani. Rotehållarna skrev kontrakt med sin båtsman där kontantlön, spannmålslön och andra villkor fastställdes. Efter 20 års tjänst kunde båtsmannen få mark till att bygga en egen stuga."

(Informationsskylt ovan)

Stolpkvarn:Väderkvarnen flyttades hit till Erikskulle (Söderbykarl) på 30-talet. Stod ursprungligen i Lill-Råda, Roslagsbro, och var där i bruk fram till 1920-talet.

(Information hämtad från skylt på platsen)
Stolpkvarn (eller "stubbkvarn"): På en genomgående lodrät axel kan hela kvarnhuset vridas runt.
"Väderkvarnen är en s.k. stolpkvarn där hela kvarnhuset kan vridas runt en stolpe eller axel i centrum för att ställa kvarnen rätt mot vinden."

(Informationsskylt nedan)1876 - byggnadsår?


(Onsdagen den 8 januari 2014)