söndag 20 april 2014

Sticklök"Kepalök" - så kallas den ju, den gula och röda löken (f.ö. på samma vis som på norska). Planteras ca 2-3 cm djupt (alltför djup plantering ger "halslök") och med ungefär 10 cm avstånd emellan. Samplanteras gärna med t.ex; rädisor, morötter, rödbetor, sallad och tomat, . Bör ej samplanteras med; bönor och ärter. Luckra ofta jorden runtom, särskilt viktigt då löken växer i jord med hög lerhalt. Gödslas med kompost. Att så varannan rad med morot håller lökens skadedjur lökflugan borta, på samma vis som morotsflugan skyr lukten av lök.