lördag 31 augusti 2013

Bland tilltufsat, trasigt och blött"Giv mig sinnesro att acceptera
det jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden."

Sinnesrobönen


Kärleksört


Ekollon


Dunört med långa rader av frön


Utblommad bergmynta


Åkervädd


Gult och ockra - björklöv och ormbunksblad.
Men ännu är stinkflyet grönt...
Olvonbär


Illa åtgången skogsgräsfjäril / Röd rudbeckia


"Det är lätt att vara präktig när man inte är prövad"

Claes Olsson, sjukhuspastor


Blå bolltistel
Gråmalva


Lohärads kyrka

(Den 31 augusti 2013)